Základní škola Dřevohostice

okres Přerov, příspěvková organizace, Školní 355, 751 14 Dřevohostice, IČO: 70040656

odkaz na obec Dřehostice
 
 

23.09.2018 Foto

Seiferos - dravci ...zde

23.09.2018 Foto

Zahájení školního roku ...zde

23.09.2018 Foto

Příměstský tábor ...zde

12.09.2018 Zájmové kroužky

doplněn přehled zájmových kroužků na rok 2018-2019...zde

06.09.2018 Školní družina

aktualizace údajů ...zde

06.09.2018 Výchovný poradce

Aktualizace údajů...zde

06.09.2018 Ekotým

doplněno složení školních EKO hlídek...zde 

Soutěž Naší školou

Soutěž Naší školou prověří, jak dobře naši školu znáte. Soutěž bude probíhat deset týdnů a je určena všem žáků, rodičům, absolventům a vůbec přátelům školy. Každý týden se na našich stránkách setkáte se soutěžní fotografií a otázkou. Svou odpověď pošlete na mail: nasiskolou@seznam.cz . Nezapomeňte připsat své celé jméno a třídu, případně adresu, abychom Vás našli, jestliže něco vyhrajete.

A jakou cenu můžete získat? Pochopitelně hodnotnou. Každý týden bude ze správných odpovědí vylosován jeden výherce a z těch, kteří odpovědí správně na všech deset otázek, vylosujeme hlavní výherce.

Zajímavé soutěžení Vám přeje porota.

Hlavní výherci

Ze soutěžících byli vybráni tito vítězové, kteří správně odpověděli na všechny soutěžní otázky:

Lukáš Bartík
Michaela Brtníčková
Radek Janečka
Michal Kuba
Zuzanka Pešáková


Děkujeme sponzorům, kteří poskytli odměny pro výherce.


Č.   Foto   Otázka   Výherci
             
10.   Soutěžní foto číslo 10   Schody vedou
 • do školy
 • ke sportovišti
 • k dětském hřišti
 • do jídelny
  Valerie Baďurová
3. třída
             
9.   Soutěžní foto číslo 9   Tato květina se nazývá
 • monstrum
 • monzum
 • monstera
 • muezin
  Standa Chytil 3.třída
a
Ivanka Chytilová 1.třída
             
8.   Soutěžní foto číslo 8   Co se skrývá za laťkami?
 • kompot
 • komplot
 • kompost
 • komplex
 

Radek Janečka,
6. třída
             
7.   Soutěžní foto číslo 7   Kde najdeme elegantní čáry?
 • v tělocvičně
 • na hřišti
 • v hale
 • v počítačové učebně Nebíčko
 
Lucie Tellingerová, 6. třída
             
6.   Soutěžní foto číslo 6   Co to vyrostlo na školní lípě?
 • zelí
 • chabaští
 • jmelí
 • liány
  sourozenci Brtníčkovi- Michaela
5. třída
a
Filip 1. třída
             
5.   Soutěžní foto číslo 5   Jak vznikly tyto květy?
 • Jsou namalované na sklo.
 • Jsou vyfotografovány na okno.
 • Jsou vyryté na stěně.
 • Jsou poskládané z malých kousků skla.
  Michal Demko 3.třída
a
Michal Kuba 1.třída
             
4.   Soutěžní foto číslo 4   Pařez Chobotnice najdeme u
 • doskočiště
 • pařeniště
 • parkoviště
 • pískoviště
 

Michaela Rohanová,
4. třída
             
3.   Soutěžní foto číslo 3   Kdo pokazil tyhle dveře?
 • Učitelé,protože vedou do sborovny.
 • Žáci, protože vedou do 2. třídy.
 • Pan školník, protože vedou do sklepa.
 • Pan Pešák,protože vedou do Svačinky.
 

Zuzana Pešáková, 1.třída
             
2.   Soutěžní foto číslo 2   Do modrého kontejneru sypeme
 • plasty
 • starý papír
 • vybité baterie
 • zapomenuté svačiny
 

Aneta Mizerová, 5.třída
             
1.   Soutěžní foto číslo 1   Kamennou květinu najdeme
 • na školní zahradě
 • ve školní hale
 • ve školním kamenolomu
 • v kabinetu přírodopisu
 

Matyáš Drobík,
2. třída